GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE WEB SITE

The terms and conditions indicated below regulate the access and use of the website www.floristeriamartinez.com (hereinafter, this website or the website), FLORISTERIA MARTINEZ (hereinafter floristeriamartinez.com) with CIF 45469900G and registered office at Milà i Fontanals 4 08191 RUBÍ (Barcelona) and address for notification purposes at the same address.
Within the expression "site or web site" are included -by way of example but not limitation- the data, texts, graphics, images, animations, musical creations, videos, sounds, drawings, photographs and others that are included therein, and, in general, all the creations expressed by any means or support, tangible or intangible, regardless of whether they are susceptible or not of intellectual property according to the Revised Text of the Law of Intellectual Property.

The access to the site implies that the visiting user acquires a series of rights and obligations, in order to ensure the proper enjoyment of the general services, particulars and contents contained therein and that floristeriamartinez.com makes available to the user.

The visiting user is aware that the access and use of the services and contents of the site is his sole and exclusive responsibility.

You acquire the status of user by accessing the website. The user will use the services and contents exclusively for private purposes and/or for reasons of the legal relationship that binds him/her to floristeriamartinez.com, excluding any form of subsequent use of these for profit or generation of any benefit, direct or indirect.

floristeriamartinez.com informs the user of these general conditions of use, which are expressly and fully accepted by the user for the sole fact of accessing the website and/or the visualization of the contents or use of the services contained in the website. If these general conditions are replaced by others in whole or in part, these new general conditions or, if it is the case, the particular ones, will be understood accepted in an identical way to the one exposed. Notwithstanding the above, the user of the website must access these general conditions -and the particular conditions of the services he/she uses- periodically in order to know the successive versions included here, although it is recommended that the user accesses them every time he/she intends to access or use the services and contents of the website.

In case the user does not accept these general conditions, or the particular conditions that regulate the use of a determined service and/or content destined to the users of the web site and that this entity determines, the user will have to abstain from accessing the web site or, if it is the case, leave it.

The user must establish appropriate technical security measures to avoid unwanted actions on their information system, files and computer equipment used to access the Internet and, in particular, the website, and be aware that the Internet is not completely secure.

OBJECTIVE OF THE WEB SITE

Through the access to the site, the user will be able to enjoy the use of various contents and services that will be offered by floristeriamartinez.com or other third party providers under the conditions that are determined in each case.

In general, the services and contents offered through the website will be available in Catalan, without prejudice to the possibility -at floristeriamartinez.com's discretion- of offering them in the rest of the official regional languages, as well as in another widely spoken language.

floristeriamartinez.com may modify, unilaterally and without prior notice, the provision, configuration, content and services of the site, as well as the conditions of use and access to the contents offered and services provided. In each case, floristeriamartinez.com, when appropriate, will warn of these changes in the corresponding general or particular conditions of use, as well as in other texts or notices on the web.

The cost of telephone access or any other type of charge for connection to the website access will be borne exclusively by the user.

USER RIGHTS AND OBLIGATIONS

The user will be able to:
Access free of charge and without the need for prior authorization to the contents and services of the site available as such, without prejudice to the technical conditions, particulars or the need for prior registration with respect to specific services and contents as determined in these general conditions or in the particular conditions of these services.
To use the services and contents available for their exclusive private use.
The user may download a single copy of the website for offline viewing for personal and non-commercial purposes.
To make a correct and lawful use of the site, in accordance with current legislation, morality, good customs and public order.

En cap cas l’usuari podrà:
Accedir o utilitzar els servicis i continguts del lloc per a la comissió d’accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic, amb finalitats lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguen perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma l’accés a estos, en perjuí de floristeriamartinez.com o de tercers.
Utilitzar els servicis, totalment o parcialment, per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia i per escrit de floristeriamartinez.com.
Introduir informació en el lloc web o utilitzar els servicis que hi ha amb la finalitat d’atemptar -directament o indirectament- contra els drets -i molt especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques- d’altres usuaris del lloc web o de floristeriamartinez.com; que inciten o promoguen la realització d’actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó d’edat, sexe, religió o creences; o de caràcter pornogràfic, obscé, violent o que atempten contra la llei, la moral o els bons costums. A estos efectes, per informació s’entendrà, amb caràcter delimitatiu però no limitatiu: textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, dades, notes, i uns altres.
Incloure hiperenllaços en les seues pàgines web particulars o comercials a este lloc web que no es limiten únicament i exclusivament a l’accés a la seua pàgina principal.
Utilitzar els servicis i continguts oferits a través del lloc de forma contrària a les condicions generals d’ús i/o les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut, i en perjuí o en detriment dels drets de la resta d’usuaris.
Realitzar qualsevol acció que impedisca o dificulte l’accés al lloc pels usuaris, així com dels hiperenllaços als servicis i continguts oferits per floristeriamartinez.com o per altres tercers a través del lloc web.
Utilitzar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguen provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels servicis i continguts prestats en el lloc web o en els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels usuaris d’estos; o l’accés no autoritzat a qualssevol continguts i/o servicis del lloc web.
Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació de floristeriamartinez.com o els seus legítims titulars que puguen contindre els continguts allotjats en el lloc web, o els símbols que floristeriamartinez.com o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seues creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existents en este lloc web.
Incloure en llocs web de la seua responsabilitat o propietat “metatags” corresponents a marques, noms comercials o signes distintius propietat de floristeriamartinez.com.
Reproduir totalment o parcialment este lloc web en un altre lloc web diferent; no podrà realitzar emmarcats a este lloc o els llocs web accessibles a través seu que oculten o modifiquen -amb caràcter delimitatiu però no limitatiu- continguts, espais publicitaris i marques de floristeriamartinez.com o de tercers, amb independència o no que suposen actes de competència deslleial o de confusió.
Crear marcs dins d’un lloc web de la seua responsabilitat o propietat que reproduïsquen la pàgina principal i/o les pàgines accessibles a través d’esta, corresponents a este lloc web sense l’autorització prèvia de floristeriamartinez.com.
Incloure en un lloc web de la seua responsabilitat o propietat un hiperenllaç que genere una finestra o sessió del programari de navegació utilitzat per un usuari del seu lloc web, en què s’incloguen marques, noms comercials o signes distintius de la seua propietat i a través del qual es mostre la pàgina web principal o les pàgines accessibles d’este lloc web.
Utilitzar la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu que es trobe subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense l’autorització expressa i per escrit prèvia del seu propietari.
Realitzar qualsevol acció que comporte la reproducció, distribució, còpia, lloguer, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar que supose la modificació o alteració de tot o part dels continguts i servicis del lloc o l’explotació econòmica d’estos, sense l’autorització prèvia i per escrit de floristeriamartinez.com o del tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recaiguen sobre els servicis o continguts del lloc web i llevat del que es disposa en estes condicions generals o, si és el cas, les condicions particulars que regulen l’ús d’un servici i/o contingut existent en el lloc web.

DRETS I OBLIGATIONS OF floristeriamartinez.com

floristeriamartinez.com reserves the following rights:

Modify the conditions of access to the site, technical or otherwise, unilaterally and without notice to users, without prejudice to what is provided in the particular conditions governing the use of a particular service and/or content intended for users of the website.
Establish particular conditions and, if applicable, the requirement of a price or other requirements for access to certain services and/or content.
Limit, exclude or condition the access of users when they do not have all the guarantees of correct use of the site in accordance with the obligations and prohibitions assumed by them.
Terminate the provision of a service or supply of a content, without the right to compensation, when its use by users is unlawful or contrary to that which is established in the conditions that regulate it, without prejudice to that which is provided in the particular conditions that regulate the use of a particular service and/or content intended for users of the website.
Modify, delete or update all or part of the contents or services offered through the site, without prior notice, without prejudice to what is provided in the particular conditions governing the use of a particular service and/or content intended for users of the website.
Undertake any legal or judicial action that may be appropriate for the protection of the rights of floristeriamartinez.com and third parties that provide their services or content through the site, whenever appropriate.
To demand the compensation that could derive from the undue or illegal use of all or part of the services and contents provided through the site.

USE OF COOKIES

To ensure that the website is well managed and facilitate better navigation, both floristeriamartinez.com and the web service provider/s may use "cookies" (short text files stored in the user's browser) or "web beacons" (electronic images that allow the website to count the number of visitors and users who have entered a particular website and access certain cookies) to store and aggregate information. floristeriamartinez.com may use these tools.

When the user subscribes to the particular services of the web or signs up for them, as well as when he/she makes a personalized navigation with previous communication to floristeriamartinez.The use of cookies and the use of devices for the storage and retrieval of data on terminal equipment of the recipients or applicants of the service, will be necessary to carry out the transmission of electronic communications, or for the rendering of an information society service expressly requested by the user and recipient of the data storage and retrieval devices in their terminal equipment.

For more information about our cookies policy and devices for the storage and retrieval of data on users' terminal equipment, the user can consult our Cookies Policy.

EXEMPTION AND LIMITATION OF LIABILITY OF floristeriamartinez.com

floristeriamartinez.com is exempt from any kind of liability for damages of any kind in the following cases:

For the impossibility or difficulties of connection to the communications network through which this website is accessible, regardless of the type of connection used by the user.
For the interruption, suspension or cancellation of the access to the website, as well as for the availability and continuity of the functioning of the site or the services and/or contents therein, when this is due (i) either to the interruption of the service for technical maintenance of the web, (ii) or to a cause outside the scope of control of floristeriamartinez.com either directly or indirectly from this.
floristeriamartinez.com does not assume any responsibility for the services and contents, nor for the availability and conditions, technical or otherwise, of access to these, which are offered by third party service providers, especially with regard to service providers of the information society. By information society service providers shall be understood those individuals or legal entities that provide the following services to the public: (i) transmission through a communication network of data provided by the addressee of the service; (ii) access services to the mentioned network; (iii) data storage or storage services; (iv) supply of contents or information; (v) temporary copy service of the data requested by the users; (vi) provision of links to contents or search tools.
floristeriamartinez.com, in no moment, assumes responsibility for the damages that could be caused by the information, the contents, the products and services -with a delimiting but not limiting character- provided, communicated, stored, transmitted, exhibited or offered by third parties alien to floristeriamartinez.com -including information society service providers- through a web site that can be accessed through a link on this site.
Of the treatment and the subsequent use of personal data carried out by third parties alien to floristeriamartinez.com, as well as the relevance of the information requested by them.
The quality and speed of access to the site and the technical conditions to be met by the user in order to access the site and its services and/or contents.
floristeriamartinez.com will not be responsible for delays or failures that occur in the access and / or operation of the services and / or contents of the website, due to a case of force majeure. "Major force majeure" shall be all those causes that could not be foreseen, or which, although foreseen, are unavoidable, and which result in the non-fulfillment of any of its obligations. These include, but are not limited to, wandering, both of its own workers and of foreign workers, insurrections or revolts, as well as the rules dictated by any civil or military authority, natural disasters such as earthquakes, floods, fires, wars, lockouts or any other major force situation.
The user of the site will be personally liable for damages of any nature caused to floristeriamartinez.com directly or indirectly, for the non-compliance of any of the obligations derived from these general conditions or other rules by which the use of the site is registered.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

The user knows that the contents and services offered through the site -including texts, graphics, images, animations, musical creations, videos, sounds, sounds, drawings, photographs, all comments, exhibitions and its HTML code, without this enumeration having a limiting character- are protected by the laws of intellectual and industrial property. The copyright and economic exploitation of this site corresponds to floristeriamartinez.com and/or third parties.

The trademarks, trade names or distinctive signs that appear on the website are the property of floristeriamartinez.com or, if applicable, of third parties, and are protected by current industrial property laws.

The provision of services and publication of the contents through the site will not imply in any case the cession, waiver or transfer, in whole or in part, of the ownership of the corresponding intellectual and industrial property rights by floristeriamartinez.com and/or its legitimate third party owners.

In any concept, the user will be able to make a use of the services and the contents that there is to the site that is not exclusively personal, except for the exceptions determined in these general conditions of use of the site or in the particular conditions that floristeriamartinez.com decides to establish to regulate the use of a determined service and/or content offered through the web site.

No part of this web site may be reproduced, distributed, transmitted, copied, publicly communicated, transformed, in whole or in part by any manual, electronic or mechanical means or method (including photocopying, recording or any other system of retrieval and storage of information) through any medium currently known or to be invented in the future, without the consent of floristeriamartinez.com. The use, in any way, of all or part of the content of the site is subject to the need to request prior authorization from floristeriamartinez.com and/or third legitimate owners and the acceptance of the corresponding license, if it is the case, except for what is provided with respect to the rights recognized and granted to the user in these general conditions or what is determined in the particular conditions that floristeriamartinez.com decides to establish to regulate the use of a certain service and/or content offered through the web site.

If the guilty or negligent act or omission directly or indirectly attributable to the user of the web site that causes the infringement of intellectual and industrial property rights of floristeriamartinez.com or third parties -whether or not there is benefit for him- will cause floristeriamartinez.com damages, losses, joint and several obligations, expenses of any nature, penalties, coercive measures, fines and other amounts arising or derived from any claim, demand, action, plea or proceeding, whether civil, criminal or administrative, floristeriamartinez.com will have the right to address against the user by all legal means at its disposal and claim any amount of compensation, including, but not limited to, moral damages and image, consequential damages and loss of profit, advertising costs or any other kind of costs that may result for its reparation, amounts of penalties or condemnatory sentences, late payment interest, the cost of financing all the amounts in which floristeriamartinez.com, the legal costs and the amount of the defense in any process in which floristeriamartinez.com could be sued for the causes previously exposed, for the damages caused by reason of its action or omission, without prejudice to exercise any other actions that in law corresponds.

HIPERENLLAÇOS .

The use of hyperlinks on this website will only be authorized by floristeriamartinez.com provided that the hyperlink is made in the following terms provided in these conditions:

The link will only allow access to the home page of this website.
In order to avoid confusion for web users, it is forbidden to load any page belonging to this web site in one of the sections of another web page divided into frames, in a way that causes a distortion in the presentation of this web site and that induces confusion for Internet users ("framing").
The authorization to insert a link does not imply, in any case, a consent to reproduce the visual and functional aspects ("look and feel") of this website.
Likewise, the creation of an environment or navigation bar on the pages that make up this site is explicitly prohibited without prior authorization.
Aspect of the link: the hyperlink may only consist of a text. For the use of graphics or logos, a license to use the graphics or logos of floristeriamartinez.com must be obtained beforehand. In any case, the text must clearly state that it links to this website. In general, the appearance, the visual effect, the location and, in general, the characteristics of the hyperlink must show that it leads to the floristeriamartinez.com website and that it is independent and is not linked by a relationship of collaboration, association, sponsorship, labor or any other type, to the web page that contains the hyperlink.
Any web page that contains a hyperlink to the floristeriamartinez.com website must respect these General Conditions of Use, be characterized as legal and lawful hyperlinks and comply with any applicable legal provisions and the requirements of morality and good customs generally accepted.
Especially, the authorization for the insertion of hyperlinks to this website will be conditioned to the respect for human dignity and freedom. The web site in which the hyperlink is established will not contain illicit information or contents, contrary to morals and good customs and public order, nor will it contain contents contrary to any third party rights.
Finally, it is forbidden to insert hyperlinks to these web sites in web pages with contents, allusions or orientation contrary or not compatible with those inspired by floristeriamartinez.com.

The creation of links to the floristeriamartinez.com website in other conditions different from those exposed above will require the written authorization of floristeriamartinez.com.

PROTECTION OF PERSONAL DATA

floristeriamartinez.com guarantees the confidentiality of personal data provided by users and its treatment in accordance with current legislation on protection of personal data: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara en avant, LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d'ara en avant, RDLOPD). The personal data collected through the web site will be incorporated into one or more processing or files under the responsibility of floristeriamartinez.com. To this end, floristeriamartinez.com will provide users, prior to the delivery of personal data, information on the content of the processing in accordance with Article 5 of the LOPD without prejudice to the possibility of the user to access the Privacy Policy. The information indicated below will allow the user to give their informed, specific and unequivocal consent in order that floristeriamartinez.com proceed to the processing of their personal data.

DURATION

The access to this web site and the enjoyment of its contents has in principle an indefinite duration, without prejudice that certain services offered through the site may have a temporary nature, and this will be indicated for each of them. floristeriamartinez.com, however, is authorized to terminate or suspend access, services and/or contents of the site at any time, without prejudice to what has been provided on the subject in these General Conditions or, if applicable, in the Particular Conditions governing the use of a particular service and/or content intended for users of the website.

TERMS AND CONDITIONS OF THE TERMS AND CONDITIONS OF USE POLICY

These general conditions contain all the conditions agreed upon by the parties in relation to their purpose and any statements, commitments or promises, verbal, written or implied, prior to these conditions in relation to their purpose shall be considered as non-existent.

The fact that floristeriamartinez.com does not require at a given time the respect of any of the conditions that are established in these general conditions or, if it is the case, in the particular conditions that regulate the use of a determined service and/or content destined to the users of the web site, cannot be interpreted by the user as the renunciation to demand its fulfillment later on.

UPDATING OF THE USE POLICY

Occasionally, floristeriamartinez.com will update this policy of privacy and treatment of personal data of the users of the website.

Any modification of this policy will be published on the floristeriamartinez.com website and will be understood as accepted by the user by the fact of having accepted the previous one, in the case that the modifications are not substantial, and in any case, in the form in which floristeriamartinez.com makes the new policy available to the user.

In any case, it will be the responsibility of the user to periodically access the privacy policies of floristeriamartinez.com published in order to know at all times the latest version.

NULLITY AND VOIDABILITY

In the case that any clause of these general conditions or, if it is the case, particular conditions that regulate the use of a determined service and/or content, turns out to be voidable or null and void, completely or in part, this nullity or nullity will not affect the validity of other clauses of the same, which will remain in full force and effect, provided that the party claiming its nullity or invalidity proves that without the clause that is null or voidable, the purposes of these Conditions cannot be fulfilled.

LEGISLATION

These general conditions are governed by Spanish law.

JURISDICCIÓ

The parties, with express waiver of their own jurisdiction, submit to the resolution of all disputes that may arise before the Courts and Tribunals of Barcelona.